ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

ΔΙΑ ΕΚΑΣΤΟΝ ΜΗΝΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

(κάτωθεν τοῦ πίνακος τῶν ἱερῶν ἀναγνωσμάτων)

* Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (1/1): α) ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς εἰς Βενετίαν, ἔνθα φυλάσσεται τὸ Ἱερὸν Λείψανον τῆς δεξιᾶς χειρὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, β) ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἐν Πιεμονδίῳ

* Μάρκου Ἐφέσου (19/1): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Πανόρμου

* Τριῶν Ἱεραρχῶν (30/1): ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἀκουίλας

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος (2/2): τὸ Μετόχιον ἐν Santa Lucia del Mela

* Βλασίου ἱερομάρτυρος (11/2): τὸ Μετόχιον ἐν Palmi

* Θεοδώρου Τήρωνος (17/2): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ρώμης

* Λέοντος Ἐπισκόπου Κατάνης (20/2): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Κατάνης

* Ἰωάννου Θεριστοῦ (24/2): ἡ Ἱερὰ Μονὴ καὶ τὸ Ἱερὸν Ἁγίασμα ἐν Καλαβρίᾳ

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Ὀνουφρίου τοῦ Χάους (16/3): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία εἰς Βίμπο Βαλέντζια

* Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (16/3): ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς εἰς Βενετίαν, ἔνθα κατὰ παλαιὰν παράδοσιν, τίθενται εἰς προσκύνησιν ἅπαντα τὰ ἱερὰ Λείψανα, τὰ ὁποῖα, ἀπὸ τοῦ ΙΣτ΄ αἰώνος, φυλάσσονται ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ

* Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (25/3): α) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Μιλάνου, β) ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἐν Μεσσήνῃ Σικελίας

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Φιλαρέτου τοῦ Κηπουροῦ (8/4): ἡ Ἱερά Αὐτοκρατορική Μονή καὶ τὸ Ἱερὸν Ἁγίασμα ἐν Σεμινάρᾳ

* Γεωργίου Τροπαιοφόρου (28/4): α) ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς εἰς Βενετίαν, ἔνθα φυλάσσεται καί μέρος τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου, β) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Βαλλέτης Μελίτης

 

ΜΑΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Ζωοδόχου Πηγῆς (2/5): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Κωσταντίας

* Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου (11/5): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Νεοκάστρου

* Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης (21/5): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία εἰς Κιέτι

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Βαρθολομαίου ἀποστόλου (11/6): ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς εἰς Βενετίαν, ἔνθα φυλάσσεται μέρος τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου καὶ τελεῖται πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ ἄγοντος τὴν ὀνομαστικὴν αὐτοῦ ἑορτὴν Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

* Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (14/6): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Συρακουσῶν

* Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς (15/6): α) ὁ Ἱερός Ναός Τεργέστης, β) τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον Λιβόρνου

* Καλογήρου (18/6): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Καλτανισσέττης

* Ἰούδα Θαδδαίου ἀποστόλου (19/6): ὁ Ἱερὸς Ναὸς ἐν Ἁγίᾳ Ἑλένῃ Σαρδηνίας 

* Ἁγίων Πάντων (22/6): α) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Σεβερίνας, β) τὸ Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Γενούης

* Γενέθλιον Προδρόμου (24/6): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Τορίνου

* Πέτρου καὶ Παύλου ἀποστόλων (29/6): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Νεαπόλεως

* Δώδεκα Ἀποστόλων (30/6): τὸ Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Τεργέστης

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Φαντίνου τοῦ παλαιοῦ (24/7): τὸ Ἱερόν Ἁγίασμα ἐν Ταυριανῇ

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (6/8): ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἐν Μοντανὲρ Τρεβίζου  

* Κοιμήσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου (15/8): α) ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς εἰς Βενετίαν, ἔνθα φυλάσσεται ἡ θαυματουργὴ ἱερὰ αὐτοκρατορικὴ εἰκὼν τῆς «Παναγίας τῆς Κρυπτῆς», προερχομένης ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία καὶ τίθεται εἰς προσκύνησιν διὰ μοναδικὴν φοράν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους, β) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Λιβόρνου, γ) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Βαρλέττης

* Ἠλιού τοῦ Νέου (17/8): ἡ Ἱερά Αὐτοκρατορική Μονή ἐν Σεμινάρᾳ τῆς Χώρας τῶν Σαλλινῶν

* Βαρθολομαίου τοῦ Σιμεριώτου (19/8): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Κατασάρου

* Φανουρίου μάρτυρος (27/8): Ὀρθόδοξος Ἐνορία Κόρι

* Φαντίνου τοῦ νέου (30/8): τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον ἐν Corigliano Calabro (Κωσταντία)

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Γενέσιον Θεοτόκου (8/9): Ὀρθόδοξος Ἐνορία Νήσου Ἴσκια

* Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου (11/9): ἡ Ἱερὰ Μονὴ καὶ τὸ Ἱερὸν Ἁγίασμα ἐν Καλαβρίᾳ (Melicuccà)

* Σύλληψις Προδρόμου (23/9): ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Βαρέζε

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου (3/10): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Κρότωνος

* Σεργίου καὶ Βάκχου (7/10): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Οὐρβίνου

* Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καὶ Κελσίου (14/10): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Μιλάνου, ἔνθα φυλάσσονται ἀποτμήματα τῶν ἱερῶν αὐτῶν λειψάνων

* Λουκᾶ εὐαγγελιστοῦ (18/10): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Παδούης,

* Γερασίμου Κεφαλληνίας (20/10): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Περουτζίας

* Ἰακώβου ἀδελφοθέου (23/10): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Φλωρεντίας

* Δημητρίου μεγαλομάρτυρος (26/10): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Βολωνίας

* Τιμίας Σκέπης (28/10): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Πολυχώρου

* Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας (29/10): ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Σιένας

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ (1/11): τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνίδων Εὐγενῶν Μοναχῶν

* Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ (8/11): α) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μαρίνου, β) ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Φοβαίας, γ) ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Σέτζε, δ) τό Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Βενετίας,

* Νεκταρίου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (9/11): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Πάρμης

* Ἰωάννου Χρυσοστόμου (13/11): ὁ Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς Ἱέρακος

* Γενναδίου Κωνσταντινουπόλεως (17/11): ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς εἰς Βενετίαν, ἔνθα τελεῖται ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ ἄγοντος τὴν ὀνομαστικὴν αὐτοῦ ἑορτὴν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γενναδίου

* Εἰσοδίων Θεοτόκου (21/11): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ρίμινι

* Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος (25/11): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ούντινε

* Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἀκραγαντινῶν (23/11): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἀκράγαντος

* Ἀνδρέου ἀποστόλου (30/11): τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον Ρώμης

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

* Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος (4/12): ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἐν Μοντανὲρ Τρεβίζου

* Νικολάου Θαυματουργοῦ (6/12): α) ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς εἰς Βενετίαν, β) ὁ Ἱερός Ναός Τεργέστης, γ) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Γενούης, δ) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Βρινδησίου, ε) ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἀλησίου, στ) ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Βάρης, ζ) ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Μεσσήνης

* Ἀμβροσίου Μεδιολάνων (7/12): ὁ Ἱερὸς Ναὸς Παβίας

* Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος (12/12): ἡ Ὀρθόδοξος Ἐνορία Βερτσέλλι

* Στεφάνου πρωτομάρτυρος (27/12): ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς ἐν Ρώμῃ Κοινότητος τῶν Ρουμάνων