ΝΕΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

 


Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης, κλήρος και λαός, ζει τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, από την ημέρα, δηλαδή, που εξελέγει ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος Ζερβός, το μέγα θαύμα της αναγεννήσεως της Ελληνικής Ορθοδοξίας μέσα στο κέντρο του Ρωμαιοκαθολικισμού, την Ιταλία. Απτά δείγματα του μεγάλου αυτού θαύματος αποτελούν η ίδρυση ενοριών και σχολείων, οι ανακαινίσεις εκκλησιών και μονών, η επανένταξη στις Ορθόδοξες εκκλησίες των Ελλήνων που προηγουμένως εκκλησιάζονταν στους ρωμαιοκαθολικούς και ουνιτικούς ναούς: από ανύπαρκτος η Ορθόδοξος Εκκλησία στην Ιταλία, σήμερα, χάρη στο δυναμικό, αλλά και διακριτικό, έργο του Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, είναι ισχυρή και υπολογίσημη. Από 7 ενορίες που υπήρχαν, σήμερα υπάρχουν 73 και 7 μοναστήρια, ενώ από 6 ιερείς, σήμερα διακονούν 52 κληρικοί, όλοι σχεδόν νέοι στην ηλικία καί πτυχιούχοι Θεολογικών Σχολών, τέλος δέ, 8 νέοι προετοιμάζονται για την ιερωσύνη. Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτελεί η παραχώρηση ναών από μέρους των τοπικών ρωμαιοκαθολικών και πολιτικών αρχών της Ιταλίας, 50 περίπου κατά την τελευταία δεκαεξαετία, σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, από το νότο μέχρι το βορά, με σημαντικότερο από όλους τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος στη Ρώμη, τον οποίο παρεχώρησε στον Μητροπολίτη Γεννάδιο ο αείμνηστος Πάπας Ρώμης Ιωάννης Παύλος ο Β’, μέσω του Βικαριάτου της Ρώμης, κατόπιν επισήμου αιτήσεως του Μητροπολίτου και αόκνων προσπαθειών του. Κατά τη διετία 2011 και 2012 δώδεκα νέοι ναοί απεκτήθησαν στις πόλεις Μπάρι, Αγκώνα, Σιένα, Μοντοβί, Καλτανισσέττα, Καλασιμπέτα, Φάνο, Πέζαρο, Ορτόνα, Ματσεράτα, Καμερίνο.
Η απόκτηση ναού στο Μιλάνο ήταν το όνειρο και η συνεχής προσπάθεια του Μητροπολίτου, το οποίο έγινε πραγματικότητα έπειτα από τη μετάθεση του Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου Angelo Scola από Πατριάρχου Βενετίας σε Αρχιεπίσκοπο Μιλάνου, με τον οποίον υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και ειλικρινής συνεργασία όσον αφορά στα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα.
Στο Μιλάνο υπάρχει, ήδη από το 1958, ο ιστορικός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, πρώτος Ορθόδοξος ναός στην σημαντικοτάτη αυτή ευρωπαϊκή μητρόπολη, τον οποίο έκτισαν οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα. Ο ιστορικός αυτός ναός, μαζί με την εφημερική κατοικία, κατόπιν παρότρυνσης του Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, ανακαινίσθηκε και αγιογραφήθηκε εξ ολοκλήρου πριν από επτά χρόνια.
Βλέποντας ο Σεβασμιώτατος κ. Γεννάδιος την ανάγκη ύπαρξης και δεύτερου ναού στην πόλη του Μιλάνου, όπως συνέβη προ δεκαετίας και στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Ρώμη, αλλά και το χρόνο να διέρχεται χωρίς αποτέλεσμα, παρά τις προσπάθειες και ωρισμένων για την απόκτηση καταλλήλου ναού για τη σημερινή εποχή, στις 10 Ιανουαρίου 2012, με επιστολή του στο νέο Καρδινάλιο του Μιλάνου κ. Angelo Scola ζήτησε την παραχώρηση ναού στο κέντρο της πόλεως. Μόλις ένα μήνα αργότερα, στις 9 Φεβρουαρίου, ο Καρδινάλιος του Μιλάνου απάντησε στον Μητροπολίτη Γεννάδιο πως ευχαρίστως θα προβεί στην παραχώρηση ναού, τονίζοντας οτι «η πνευματικότητα, η πίστη και η ευαγγελική μαρτυρία των Ορθοδόξων πιστών αποτελούν μέγα δώρο για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία». Στη συνέχεια ο Καρδινάλιος κ. Scola και ο Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος ώρισαν εκπροσώπους τους, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη εκκλησία. Μάλιστα δε, όταν οι εκπρόσωποι κατέληξαν στην εκκλησία του Αγίου Βίτου, η οποία, όμως, βρίσκεται ακόμη εν χρήσει, με προσωπική του παρέμβαση ο Καρδινάλιος πρότεινε μια άλλη, πλήρως ανακαινισμένη, της Θεοτόκου Podone, κτισμένη κατά τον 9ο αιώνα, στο ιστορικό κέντρο της πόλεως, και την οποία θεώρησε πως είναι αντάξια του υψηλού κύρους, το οποίο απολαμβάνει η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη συνέχεια ο δικηγόρος της Ορθοδόξου Μητροπόλεως κ. Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, ¶ρχοντας της Μητρός Εκκλησίας, ανέλαβε τη σύνταξη του παραχωρητηρίου και της Επίσημης Συμφωνίας μεταξύ της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής του Μιλάνου.
Η εκκλησία, της οποίας τα Θυρανοίξια θα πραγματοποιηθούν από τον Μητροπολίτη κ. Γεννάδιο στις 13 Οκτωβρίου ε. έ., παραμονή της μνήμης των τοπικών Αγίων του Μιλάνου Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, θα αφιερωθεί στην «Παναγία του Ακαθίστου Ύμνου», ενώ τα εσωτερικά παρεκκλήσια που διαθέτει στους προαναφερθέντες τοπικούς Μάρτυρες και στους Ισαποστόλους Αγία Ελένη και Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος, στην περιοχή όπου βρίσκεται η εκκλησία, υπέγραψε, πριν από 1700 έτη, το περίφημο «Διάταγμα των Μεδιολάνων» (313).
Για τα θέματα της υπογραφής της Συμφωνίας, της προετοιμασίας των Θυρανοιξίων και τις σχετικές λεπτομέρειες, ο Μητροπολίτης Γεννάδιος και ο Αρχιεπίσκοπος Scola ώρισαν τους εκπροσώπους τους. Από πλευράς Ορθοδόξου Μητροπόλεως ωρίσθη ο Αρχιερατικός Επίτροπος Λομβαρδίας, Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσος.
Εν κατακλέιδει αναφέρουμε και τα εξής: Ο Σεβασμιώτατος κ. Γεννάδιος, κατά την ανακοίνωση της ημέρας των Θυρανοιξίων του νέου ναού στο πλήρωμα της Μητροπόλεώς του (6 Αυγούστου), τόνισε βαθύτατα συγκινημένος: « H aπόκτησις μέσα εiς την καρδίαν τοu Μιλάνου, της Νέας Υόρκης της Ευρώπης, δευτέρας εκκλησίας, εiναι γεγονoς iστορικόν, τo oποiον ενθαρρύνει καi ενισχύει τοuς διακόνους καi εργάτας της Μητροπόλεως, καθιστα την παρουσίαν αuτης ισχυροτέραν καi αναβιβάζει τo κuρος αυτης. Τo πνευματικoν καi πολιτιστικoν τοuτο επίτευγμα της oρθοδόξου Μητροπόλεως, εiς τo σπουδαιότατον τοuτο Εuρωπαϊκoν Διαμέρισμα, αποτελει, καi δια την Μητέρα μας εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, επαλξιν ζωτικήν καί ελπιδοφόρον, ηοποία θα διακηρύττη ελευθέρως, αδιαλείπτως καi Ορθοδόξως τα αiώνια Αυτης μηνύματα».