ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

AL SERVIZIO DELL’UOMO E DEL SUO PROGRESSO SPIRITUALE E SOCIALE


Τόμος πρός Tιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου
Volume di Riconoscenza fi liale dedicato a Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e Malta
BENETIA – VENEZIA 2011

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - INDICE5 ΣΕΠΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ
7 LETTERA PATRIARCALE

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ - 11 PREFAZIONE

13 LETTERE DI SUA SANTITÀ IL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO I PER GLI INCONTRI DIOCESANI A MONTANER - VENEZIA
(16-17.11.2007), A SEMINARA - REGGIO CALABRIA (25-27.05.2009) ED A PRATO - FIRENZE (30.04-01.05.2010)

17 LA PARROCCHIA, CELLULA DELLA VITA ECCLESIALE. ESPERIENZE PRATICHE, ORIENTAMENTI E INVITI CONTEMPORANEI - Comunicato Finale

21 Archimandrita del Trono Ecumenico Evangelos Yfantidis, AL SERVIZIO DELL’UOMO PER IL QUALE CRISTO È NATO, FU CROCIFISSO ED È RISORTO

29 Archimandrita del Trono Ecumenico Athenagoras Fasiolo, IL “VADEMECUM PER LA PASTORALE DELLE PARROCCHIE CATTOLICHE VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI” DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. Una analoga lett ura ortodossa del Documento

41 Archimandrita Simeon Catsinas, PACE E AMORE SECONDO LA SPIRITUALITÀ ORTODOSSA

45 Archimandrita Stefan Popa, L’OBBEDIENZA NEI CONFRONTI DEL VESCOVO EPARCHIALE SECONDO LA TRADIZIONE SPIRITUALE E CANONICA DELLA CHIESA ORTODOSSA

49 Archimandrita Dionisio Papavassiliou, IL SACERDOTE COME PASTORE E GUIDA DELLA PARROCCHIA

55 Archimandrita Georgios Antonopulos, L’ELEMENTO LINGUISTICO ALL’INTERNO DELLA CHIESA ORTODOSSA

57 Archimandrita Nikolaos Papadopoulos, PELLEGRINAGGIO IN ITALIA

63 Archimandrita Arsenios, LA RESPONSABILITÀ DEL SACERDOTE PER L’EDIFICAZIONE SPIRITUALE DEI FEDELI

69 Ieromonaco Gabriele di Revello, L’ORTODOSSIA IN ITALIA E L’ODIERNA SECOLARIZZAZIONE. Analisi di un momento storico (la pastorale degli Italiani)

73 Protopresbitero Kyriakos Tsouros, NUOVE ERESIE E FALSE RELIGIONI. Un problema pastorale e sociale

83 Protopresbitero Giovanni Festa, LA DIAKONIA PANORTODOSSA DI UNA PARROCCHIA ITALOFONA; tra testimonianza ed ecumenismo

87 Protopresbitero Serafino Corallo, L’UTILITÀ DEL VICARIATO ARCIVESCOVILE

89 Protopresbitero Dmitrii Doleanschii, ORGANIZZARE UNA PARROCCHIA

93 Presbitero Stavroforo Anatolie Bitca, L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI E LA LORO CURA PASTORALE. Analisi del rispetto delle tradizioni religiose, culturali e linguistiche; gli aspett i filantropici

97 Igumena madre Sevastianì Apostolaki, IL MONACHESIMO ORTODOSSO