ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ

 

 

 

ΒΕΝΕΤΙΑ

1. Ἑλληνικόν Ἰνστιτοῦτον Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν (πρώην «Φλαγγίνειον Ἑλληνομουσεῖον»): Διεύθυνσις: Istitutto Ellenico di Studi Bizantini e Post-bizantini, Castello 3422, 30122 Venezia. Τηλ. +39-041.52.26.581 - fax +39-041.52.38.248. Διευθυντής: ἐλλογιμωτάτη καθηγήτρια κ. Χρύσα Μαλτέζου.

 

ΝΕΑΠΟΛΙΣ

1. * Ἑλληνική Στρατιωτική Κοινότης ΝΑΤΟ: Διεύθυνσις: Elemento Ellenico NATO, Forze Alleate Sud Europa, Viale della Liberazione, 80124 Bagnoli (Napoli). Τηλ. fax +39. 72.13.118. ΑΕΑ: Ὑποστράτηγος κ. Δημήτριος Δημητρούλης.

* Ἑλληνικόν Σχολεῖον ΔημοτικόνΓυμνάσιονΛύκειον: Διδάσκουν κ. Τονάς Σωτήριος (διευθυντής) καί αἱ κ. κ. Εὐαγγελοπούλου Φωτεινή, Κοραχάη Γεωργία, Σανίδα Αἰκατερίνη, Μαλέζα Βασιλική, Μπαρτσαβάλη Ἀθανασία, Ἀναγνωστοπούλου Ἀναστασία καὶ Βασιλάκου Μαρία, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

2. Πολιτιστικός Σύλλογος Ἑλληνίδων: Διεύθυνσις: Associazione Culturale Femminile Ellenica, c/o Gruppo Interconfessionale, Corso Vittorio Emanuele 559, 80121 Napoli. Πρόεδρος: κ. Ἑλένη Μουμτζῆ.

3. Ἑλληνική Κοινότης Νεαπόλεως καί Καμπανίας: Διεύθυνσις: Comunita Ellenica di Napoli e Campania, Salita Piedigrotta 3, 80122 Napoli. Τηλ. +39-328.87.93.716 - fax +39.081-68.02.98. Πρόεδρος: κ. Νικολέττα Κοκκίνη.

 

ΡΩΜΗ

1. Ἑλληνική Κοινότης Ρώμης καί Λατίου: Διεύθυνσις: Comunità Ellenica di Roma e Lazio, Via Cimara 26/C, 00184 Roma. Τηλ. +39-06.48.83.112. Πρόεδρος: κ. Δάφνη Σούλη.

2. Ἑλληνικόν Σχολεῖον ΔημοτικόνΓυμνάσιονΛύκειον: Διδάσκουν κ. Εὐάγγελος Μουρλᾶς καί αἱ κ. κ. Τριανταφυλλιὰ Δάλλα, Ἄννα Φραγκιά καί Ἀντωνοπούλου, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος

3. Πολιτιστικός Σύλλογος «Μαζί γιά τόν Ἄθω»: Διεύθυνσις: Associazione Culturale “Insieme per l’Athos”, Via Candia 66 - Sc. C, 00192 Roma, http://onlus.insiemeperathos.org. Τηλ. +39-338.87.28.763. Πρόεδρος: κ. Giuseppe Sergio Balsamà.

4. Ὁμοσπονδία Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καί Ἀδελφοτήτων Ἰταλίας: Διεύθυνσις: Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, Casa Culturale Sant’Anna, Via Tosarelli 191, 40055 Villanova di Catenaso – BO. Πρόεδρος: κ. Νικόλαος Μίσχος.

5. Σύνδεσμος Κυπρίων ἸταλίαςΝῆμα”: Διεύθυνσις: Associazione dei Ciprioti in Italia “Nima”, Via Labicana 31, 00184 Roma, lexandra@libero.it. Τηλ. +39-340.27.25.224 - fax +39-06.77.07.66.20. Πρόεδρος: κ. Ἀλεξάνδρα Ζαμπᾶ.

6. Γραφεῖον Συντονισμοῦ Ἑλληνικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἐν Νοτίῳ Εὐρώπῃ: Διεύθυνσις: 9, rue Mesnil, 75016 Paris. Τηλ. +33-1.55.73.00.02 – fax +33-1.55.73.00.04. Συντονιστής: κ. Εἰρήνη Κοκκινάκη.

 

ΠΑΔΟΥΑ

1. Ἑλληνο-ιταλικόν Πολιτιστικόν Κέντρον « Πλάκα»: Διεύθυνσις: Centro Culturale  Italo-Greco “La Plaka”, Via Euganea 76, 35100 – Padova. Τηλ. +39-049.87.24.526.

 

ΒΟΛΩΝΙΑ

1. Ἑλληνική Κοινότης Βολωνίας καί Ἐμιλίας-Ρωμανίας: Διεύθυνσις: Comunità Greca di Emilia-Romagna, Casa Culturale Sant’Anna, Via Tosarelli 191, 40055 Villanova di Catenaso – BO. Τηλ. +39-051.78.22.12 - fax +39.051.55.25.09. Πρόεδρος: κ. Λεωνίδας Χατζῆς.

2. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκουν κ. Σχολίδης Χρήστος καί κ. Καραμπὰ Σοφία, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

3. Χριστιανικὸς Σύλλογος «Ὀρθόδοξος Μαρτυρία»: Διεύθυνσις: Associazione Cristiana “Testimonianza Ortodossa”, Via Caravaggio 28, 40033 Casalecchio Di Reno – BO, www.ortodoxia.it. Τηλ. +39-3920392948 - fax +39-051.33.71.856. Πρόεδρος: κ. Μπούρης Στυλιανός.

 

ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ

1. * Ἑλληνική Κοινότης Βρινδησίου, Ἀλησίου καὶ Τάραντος: Διεύθυνσις: Comunità Ellenica di Brindisi, Lecce e Taranto, Viale Regina Margherita 43, 72100 Brindisi, comunitàellenicabr@libero.it. Τηλ. +39-349.80.65.536. Πρόεδρος: κ. Ἰωάννης Νταβίλης.

* Κέντρον διαδόσεως Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Πολιτισμοῦ: Διεύθυνσις: Centro di diffusione della lingua e della cultura greca, c/o Comunità Ellenica di Brindisi, Viale Regina Margherita 43, 72100 Brindisi. Τηλ. +39-349.80.65.536. Διευθυντής: ἐλλογιμωτάτη καθηγήτρια κ. ᾿Ιζαμπέλα Μπερναρδίνη. Λειτουργεῖ μερίμνῃ τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος καί ὀργανώνει μαθήματα Ἑλληνικῆς γλώσσης καί διαφόρους πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις (διαλέξεις, ἐκθέσεις, συνέδρια, συναυλίας, παραστάσεις, ἐκδρομάς, ἑορτάς κ. .).

2. Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης «Ἅγιος Νικόλαος Μύρων»: Διεύθυνσις: Comunità Greco-Ortodossa “San Nicola di Mira”, Via Carso 29, 72100 Brindisi. Τηλ. +39-335.63.56.841. Πρόεδρος: κ. Μαρία Θεοδωρίδου - Cataldi.

3. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκει κ. Παραπούρας Ἰωάννης, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΓΕΝΟΥΑ

1. Ἑλληνική Κοινότης Γενούης καί Λιγουρίας: Διεύθυνσις: Comunità Ellenica di Genova, Via Casaregis 50/1, 16129 Genova. Τηλ. – fax +39-010.55.33.156. Πρόεδρος: κ. Δημήτριος Μαγκλιβέρας.

2. Ἑλληνο-ἰταλικὸς Σύλλογος « Μεσόγειος»: Διεύθυνσις: Associazione Italo – Ellenica “Il Mediterraneo”, Via Div. Acqui 92/2, 16166 Genova.

 

ΜΙΛΑΝΟΝ

1. Ἑλληνικόν Μορφωτικόν Κέντρον: Διεύθυνσις: Centro Ellenico di Cultura, Via Daverio 7/1, 20122 Milano. Τηλ. +39-02.55.19.04.50 - fax +39-02.54.11.44.17. Πρόεδρος: κ. Νικόλαος Κατσαμάκης. Ὀργανώνει μαθήματα Ἑλληνικῆς γλώσσης καί διαφόρους πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις (διαλέξεις, ἐκθέσεις, συνέδρια, συναυλίας, παραστάσεις, ἐκδρομάς, ἑορτάς κ. .).

2. Ἑλληνικόν Σχολεῖον ΔημοτικόνΓυμνάσιονΛύκειον: Διδάσκουν κ. Γεώργιος Τσιτσιπίνης (διευθυντής) καί αἱ κ. κ. Κλειὼ Στύλου καί Γεωργία Ἀλεξανδροπούλου, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΙΣΠΡΑΣΟΛΜΠΙΑΤΕ ΟΛΟΝΕ (ΒΑΡΕΖΕ)

1. Ἑλληνικόν Κλιμάκιον Στρατηγείου Ἀμέσου Ἀναπτύξεως ΝΑΤΟ: Διεύθυνσις: Greek Element Headquarters NATO, HQ NRDC – IT, Via per Busto Arsizio 20, 21058 Solbiate Olona (VA). Τηλ. +39-0331.34.54.20 - fax +39-0331.34.57.16. ΑΕΑ: Ταξίαρχος Γεώργιος Φινοκαλιώτης.

2. Ἑλληνικόν Κλιμάκιον «Κοινοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Ἐρεύνης»: Διεύθυνσις: Ellemento Ellenico, Centro Comune di Ricerca dell’Unione Europea, Via Enrico Fermi, 21020 Ispra (VA). Τηλ. +39-0332.78.91.11.

 

ΑΛΗΣΙΟΝ

1. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκουν οἱ κ. κ. Ὄτσος Περικλῆς, Ράπτη Καλλιόπη καί Κουμεντακάκου, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΒΑΡΗ

1. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκει κ. Σηρετούλη Ἑλένη, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

2. Ἑλληνική Κοινότης Μπάρι: Διεύθυνσις: Comunità Ellenica di Bari, Via Isonzo 16, 70124 Bari. Τηλ. - fax +39-080.62.96.88. Πρόεδρος: κ. Ἰωάννης Θεοδοσίου. 

3. Ἰταλο-ελληνικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Πυθαγόρας»: Διεύθυνσις: Associazione Culturale Italo – Ellenica di Bari “Pitagora”, Via Giuseppe Papalia 9/E, 70126 Bari. Τηλ. +39-080.55.44.410 & +39-339.72.74.708fax +39-080.55.44.410. Πρόεδρος: κ. Σαρίνα - Ἐλευθερία Garufi.

 

ΚΑΡΑΛΙΣ

1. Ἑλληνική Κοινότης Σαρδηνίας: Διεύθυνσις: Comunita Ellenica della Sardegna, Via Olanda 3, 09045 Quartu Sant’Elena (Cagliari). Τηλ. - fax +39-070.86.13.87. Πρόεδρος: κ. Κωνσταντῖνος Παπαλέξης.

 

ΦΟΒΑΙΑ

1. Ἑλληνική Κοινότης Φοβαίας καί Καπιτανάτης: Διεύθυνσις: Comunità Ellenica di Foggia e Capitanata, Via Raffaello 25, 71045 Orta Nova (Foggia). Τηλ. +39-0885-78.73.49 - fax +39-0885.79.12.24. Πρόεδρος: κ. Ἰωάννα Παπανικολάου – De Sanctis.

 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

1. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκουν οἱ κ. κ. Κοκκότης Γεώργιος, Θεοφανάκης Παντελὴς καὶ Κοκκωνίδης Μιλτιάδης, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΣΤΕΝΟΝ

1. Ἑλληνική Κοινότης Στενοῦ: Διεύθυνσις: Comunità Ellenica dello Stretto, Via Dodici Apostoli 29, 98124 Messina. Τηλ. +39-090.42.389 - fax +39-090.29.39.748. Πρόεδρος: κ. Δημήτριος Μακρῆς.

2. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκουν οἱ κ. κ. Πολλάτος Σωτήριος καὶ Χατζηδῆμος Ἀθανάσιος καί κ. Μαυροματίδου Φωτεινὴ, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΤΕΡΓΕΣΤΗ

1. Ἑλληνο-ιταλικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Γεώργιος Κωνσταντινίδης»: Διεύθυνσις: Associazione Culturale Trieste – Grecia “Giorgio Costantinidis”, Via Luigi Einaudi 3, 34121 Trieste. Τηλ. +39-040.73.50.40. Πρόεδρος: κ. Lucio Delcaro.

 

ΤΟΥΡΙΝΟΝ

1. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκει κ. Ταλέα Σοφία, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

2. Ἑλληνο-ιταλικός Πολιτιστικός Σύλλογος: Διεύθυνσις: Associazione Culturale Piemonte – Grecia “Santorre Di Santarosa”, Via Cibrario 30/bis, 10144 Torino. Τηλ. +39-011.48.77.19. Πρόεδρος: κ. Dario De Iacco.

 

ΡΗΓΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ

1. Κοινότης τῶν Ἑλλήνων Καλαβρίας «Ἑλλάδα»: Διεύθυνσις: Comunità dei Greci di Calabria “Elladha”, Via Sbarre Inferiori 419, 89129 Reggio di Calabria. Τηλ. +39-0965.59.29.13 - fax +39-0965.33.81.140. Πρόεδρος: κ. Ἰωάννα Σακκαβοῦ.

2. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκουν οἱ κ. κ. Μασούρα Ἑλένη, Μπεντζιᾶς Κωνσταντῖνος, Συρταριώτης καὶ Ναοὺμ, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΠΙΖΑ

1. Ἑλληνική Κοινότης Τυρρηνικῆς Τοσκάνης: Comunità Ellenica della Toscana Tirrenica. Πρόεδρος: ……….

2. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκει κ. Ὀλυμπία Ἀλεξάκη, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΠΑΒΙΑ

1. Ἑλληνική Κοινότης Παβίας: Διεύθυνσις: Comunita Ellenica Pavese, Piazza Vittorio 20/D, 27100 Pavia. Πρόεδρος: κ. Φώτιος Σουγκάρης.

2. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκει ἡ κ. Βάνα Κωνσταντίνα, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

1. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκει ὁ κ. Γρηγοριάδης Ἠλίας, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΠΑΡΜΑ

1. Ἑλληνική Κοινότης Πάρμης: Διεύθυνσις: Comunita Ellenica di Parma, c/o Parrocchia Greco-Ortodossa, Borgo della Posta 19, 43100 Parma. Πρόεδρος: κ. Βασίλειος Τσαντές (τηλ. +39-0521.83.02.41).

2. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκει ὁ κ. Χατζάκης Στέργιος, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ

1. Ἑλληνική Κοινότης Σικελίας «Τρινακρία»: Διεύθυνσις: Comunita Ellenica di SiciliaTrinacria”, Corso Vittorio Emanuele 48, 90133 Palermo. Τηλ. +39-091.42.52.25 - fax +39-091.30.89.96. Πρόεδρος: κ. Ἀντωνία Σοφικίτου.

2. Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον: Διδάσκει ἡ κ. Ἀλεξανδρίδου Κυριακούλα, τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.