Αριθμ. Πρωτ. 136/2013

Πρός
Τόν Ιερόν Κλήρον, τάς Ηγουμένας, τούς Μοναχούς καί τάς Μοναχάς
Της Ορθοδόξου Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης

Χαιρετίζοντες εν αγάπη και τιμη βαθεία απαντας και απασας, αναγγέλομεν υμίν την προς Κύριον εκδημίαν του αοιδίμου ηγουμένου της Ιερας Μονης Αγιου Βασιλείου του Μεγάλου, εν Πιεμονδίω, Αρχιμανδριτου του Οικουμενικου Θρονου Λιβίου.
Εκφράζομεν προς το πνευματικόν αυτου τέκνον, ιερομόναχον Γαβριήλ, τα συλλυπητήρια της Ιερας Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, και ημων προσωπικως, καθως και εις απαντας τους εκκλησιαζομένους εις την Μονην ημων.
Απαντες ας προσευχηθωμεν υπερ αναπαύσεως της ψυχης αυτου και η μνήμη αυτου ας ειναι αιωνία.
Παρακαλουνται οι ιερεις ημων οπως τελέσουν «Τρισάγιον» μετα το τέλος της Θείας Λειτουργίας της 10ης Μαρτίου.
?π? δ? τούτοις, διατελο?μεν μετ’ ε?χ?ν κα? ?νθέρμων προσρήσεων.

Εν Βενετία τη 6 Μαρτίου 2013

† Ο Μητροπολίτης
Ο Ιταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος