ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

 

Ἓδρα: Βενετία. Διεύθυνσις: Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, Castello 3422, Campo dei Greci, 30122 Venezia – Italia. Τηλ. +39-041.52.39.569, fax +39-041.52.27.016, διαδίκτ.: www.ortodossia.it, e-mail: arcidiocesiortodossa@gmail.com.

Χειμερινή Ἓδρα: Ρώμη. Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro in Palatino, Via San Teodoro 7, 00186 Roma.

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Αὐτοῦ Σεβασμιότης Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Νοτίου Εὐρώπης.

Πρωτοσύγκελλος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης (τηλ. +39-328.06.03.141, e-mail: evangelos.y@mail.gr).

Γραμματεία: Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαδάρος καί Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας.

Γραφεῖον Βαπτίσεων-Γάμων: Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης.

Γραφεῖον Τύπου: Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοσύγκελλος.

 

Στοιχεῖα Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους 2008–2009

α) Ἱεροὶ Ναοὶ – Ἐνορίαι: 74, β) Κληρικοί: 56 (Ὑποψήφιοι: 8), γ) Μοναχοί – Μοναχαί: 14 (Δόκιμοι: 2), δ) Χειροτονίαι πρεσβυτέρων: 4 – διακόνων: 3, ε) Βαπτίσεις: 433, στ) Γάμοι: 181.

 

Περιφερειακὴ Διοικητική Ὀργάνωσις

Ἰταλία: Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος (σχετικά μέ τήν Intesa καὶ μέ τάς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως πρός τάς ἄλλας δικαιοδοσίας): ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Νικόλαος Ριμάουδος. Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι: Ι. Κεντρικῆς Ἰταλίας καὶ Λατίου: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Κάτσινας, ΙΙ. Καμπανίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, ΙΙΙ. Τεργέστης καί Περιχώρων: Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης, ΙV. Τοσκάνης καί Λιγουρίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, V. Ἀπουλίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος, VI. Λομβαρδίας καὶ Πιεμόντε: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσος, VII. Φλωρεντίας καί Περιχώρων: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, VIIΙ. ᾿Εμιλίας-Ρωμανίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαβασιλείου, ΙX. Καλαβρίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Σκορδίνος, X. Σικελίας: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φέστας, ΧI. Σαρδηνίας: ὁ Πρεσβύτερος Κυριακὸς, XII. Ρίμινι, Μαρκῶν καὶ Ἀμπρούτσου – Μολίσε: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Κοράλλος.

 

Περιοδεύοντες Κληρικοί: ὁ Πρεσβύτερος Παῦλος Σιάλες καί ὁ Οἰκονόμος  Νικόλαος D’Amico.

 

Ἐφησυχάζοντες Κληρικοί: ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Τιμόθεος Μοσχόπουλος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μακάρωφ καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Παπανικόλας.

 

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος. Μέλη: Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Νικόλαος Ριμάουδος, Πρωτοπρεσβ. Σεραφεὶμ Κοράλλος, Πρεσβ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Διονύσιος Ἀρβανίτης, Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Νικόλαος Μπάρκας, Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Νικόλαος Μακρῆς, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη.

 

Νομικὸς Σύμβουλος: Δρ. Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Ἄρχων Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Σύμβουλος ἀνακαινίσεων μονῶν καὶ κατασκευῆς ναῶν: Δρ. Giuseppe Buggθ

 

Πνευματικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Τακτικά Μέλη: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος καί Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μηλιάρης, Ἀναπληρωματικά Μέλη: Πρωτοπρεσβ. Μιχαήλ Νοταράγγελος-Γιαννέτος καί Πρεσβ. Ἀνατόλιος Μπίτκας.

 

Ἐπιτροπὴ Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων καὶ Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, Μέλη: Ἀρχιμ. Συμεών Κάτσινας, Ἀρχιμ. Στέφανος Πόπα, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἀρχιμ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ἀρχιμ. Ἀρσένιος, Ἱερομ. Γαβριὴλ, Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Νικόλαος Ριμάουδος, Πρωτοπρεσβ. Μιχαήλ Νοταράγγελος-Γιαννέτος, Πρωτοπρεσβ. Δανιήλ Καστρίτσιος, Ἡγουμένη Στεφανία, Δημήτριος Μαγκλιβέρας, Renato D’Antiga, ᾿Ιζαμπέλα Μπερναρδίνη, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἐμμανουήλ Στρατάκης, Βιτάλιος Σολομών.

 

Ἐπιτροπὴ Μεταφράσεως Λειτουργικῶν Βιβλίων: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Ἰωσήφ Ρεστάνιος, Μέλη: Ἡγούμενος Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Λίβιος, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Σκορδῖνος, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἀρχιμ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ἀρχιμ. Ἀρσένιος, Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Νικόλαος Ριμάουδος, Πρωτοπρεσβ. Δανιήλ Καστρίτσιος, Πρωτοπρεσβ. Βενιαμίν Μοράρου, Renato D’Antiga, Ἐμμανουήλ Στρατάκης, Βιτάλιος Σολομών.

 

Ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξου Νεολαίας: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρεσβ. Γεώργιος Κακίτσε, Μέλη: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Πρεσβ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Πρεσβ. Ἠλίας Ἰάριος, Πρεσβ. Alin Iarca, Διάκονος Βλαδίμηρος Λάιμπας, Ἡγουμένη Στεφανία, μοναχὴ Ἀμβροσία, Svetlana Bitca, Ρωμανός Κοράλλο, Εἰρήνη Φραγκιαδάκη, Μαρία–Γκράτσια Πίτσολ.

 

Ἐπιτροπὴ Ἑλληνορθοδόξων Μελετῶν καὶ Ἐρευνῶν ἐν τῇ Ἰταλικῇ Χερσονήσῳ: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρεσβ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Μέλη: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Σκορδῖνος, Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης, Πρωτοπρεσβ. Δανιήλ Καστρίτσιος, Πρωτοπρεσβ. Δημήτριος Ντολεάνσκη, Πρεσβ. Γεώργιος Κακίτσε, Ἰωάννης Νταβίλης, Ἰωάννης Ὂπιε, Δημήτριος Παυλίδης, Στυλιανός Μπούρης, Ἐμμανουήλ Στρατάκης, Βασίλειος La Cava, ᾿Ιζαμπέλα Μπερναρδίνη, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Svetlana Bitca, Ἀθηνᾶ Ζώρα-Nicolai.

 

Ἐκπαιδευτικὴ Ἐπιτροπὴ: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Μέλη: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μοϊόλι, Ἱερομ. Γαβριὴλ, Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Μαδάρος, Πρεσβ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Πρεσβ. Ιωάννης Γιαννόκκολος, Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Νικόλαος Μπάρκας, Πασχάλης Μαρτιάδης, Ἐμμανουήλ Στρατάκης, Ἰωάννης Νταβίλης, Ἰωάννα Παπανικολάου – De Sanctis, ᾿Ιζαμπέλα Μπερναρδίνη, Αἰκατερίνη Ἀλεξίου, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἀθηνᾶ Ζώρα-Nicolai, Κωνσταντίνα Μπαλαφούτη-Menarin.

                                                                                                                  

Ποιμαντικὴ καὶ Φιλανθρωπικὴ Διακονία: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Συμεών Κάτσινας, Μέλη: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μοϊόλι, Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης, Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος ᾿Ιωακείμ, Πρωτοπρεσβ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Νικόλαος Ριμάουδος, Πρωτοπρεσβ. Μιχαήλ Νοταράγγελος-Γιαννέτος, Πρωτοπρεσβ. Δημήτριος Ντολεάνσκη, Πρεσβ. Πέτρος Ναζάρουκ, Πρεσβ. Πέτρος Ἰνιὰτ, Ἡγουμένη Σεβαστιανή, Ἡγουμένη Στεφανία, Ἐμμανουήλ Στρατάκης, Ἰωάννης Φακῆς, Νικόλαος Μακρῆς, Ἰωάννα Παπανικολάου – De Sanctis, Ὄλγα Ἀναστασοπούλου, Εἰρήνη Ποντικάκη, Αἰκατερίνη Ἀλεξίου, Ἀντωνία Καλαβρυτινοῦ, Svetlana Bitca.

 

Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τοῦ Διαδικτίου: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Στυλιανός Μπούρης, Μέλη: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἱερομ. Γαβριὴλ, Πρωτοπρεσβ. Δανιήλ Καστρίτσιος.

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Μητροπολιτικὸν Ἰνστιτοῦτον Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σπουδῶν «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» ς φάσιν ναδιοργανώσεως): Διεύθυνσις: Istituto Arcivescovile di Studi Teologici Ortodossi “San Gregorio Palamas”, Via Romolo Gessi 19, 20146 Milano. Τηλ. +39-02.49.89.323.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης ἐκδίδει τὸ ἑβδομαδιαῖον φυλλάδιον «Ἡμέρα Κυρίου» (ἰταλιστί), τὸ ἑβδομαδιαῖον φυλλάδιον «Λόγος Κυρίου» (πολύγλωσσον), καὶ τὸ ἐτήσιον «Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιο» (ἑλληνιστί καί ἰταλιστί). Ἐπίσης, ἐπευλογεῖ, κατόπιν μελέτης καί ἐξετάσεως, ἐκδόσεις καὶ μεταφράσεις Ὀρθοδόξων κειμένων εἰς τὴν Ἰταλικὴν γλῶσσαν.

Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἐκδόσεων: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβ. Ἰωσήφ Ρεστάνιος, Μέλη: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Σκορδῖνος, Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Μαδάρος, Πρεσβ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Πρεσβ. Ιωάννης Γιαννόκκολος, Στυλιανός Μπούρης, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, ᾿Ιζαμπέλα Μπερναρδίνη.

Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον Ἱεράς Μητροπόλεως: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa dell’Annunciazione, Via Romolo Gessi 19, 20146 Milano. Τηλ. +39-02.49.89.323. Ὑπεύθυνοι: ὁ Πρωτοσύγκελλος, ὁ ἐφημέριος Μιλάνου, ἡ κ. Ἰωάννα Ἀνυφαντῆ καί ἡ κ. Ὄλγα Ἀναστασοπούλου. Διαθέτει πολυάριθμα Ὀρθόδοξα βιβλία εἰς τὴν Ἑλληνικὴν καὶ Ἰταλικὴν γλῶσσαν, διαφόρων ἐκδοτικῶν οἴκων, καθὼς καὶ ἐκκλησιαστικὰ εἴδη (εἰκόνες, καντῆλες, θυμίαμα κ.λ.π.).